About Lomi Lomi

What is Lomi Lomi?

Lomi lomi massage is a traditional Polynesian technique that bears repeating. Literally. That's because the term lomi lomi (or "lomilomi") means "massage," but in this case it refers to a spiritual technique based on the Hawaiian philosophy of "huna," and how it relates to our bodies.


In strict terms, huna means "secret," but it has come to define a broad and complex set of beliefs that encompass philosophy, teachings, bodywork practices such as massage, and energy flow. The goal is to find harmony in every aspect of our lives.


Similarly, Hawaiian lomi lomi massage -- or "Loving Hands" massage -- defies easy definition, because the ritualistic therapy is, according to most practitioners, such an instinctive, free-form technique. Consider this explanation:


"A Lomi Lomi usually commences with a stillness between the practitioner and client, often with the practitioners hands gently resting on the clients back," says Tracey Lakainapali.

"In this stillness the practitioner will quietly say a blessing or prayer asking for whatever healing is needed to take place during the massage.

Alternatively or as well, the client may be asked to set their intention for any healing they would like to receive. The masseuse then works very intuitively with the client.

In this respect there is no set format or sequence for the massage and no two massages will ever be identical" [source: Lakainapali].Vad är Hawaiiansk Lomi Lomi?

Att få Lomi Lomi vid SPA eller hos en practitioner av Lomi Lomi skiljer sig väldigt åt. Vid SPA så görs oftast Lomi lomi med underkläder (Bh, Trosor/kalsong eller bikini) på och man innriktar sig på själva massagens rörelser för att ta del av de fysiska fördelarna av massagen utan någon som helst andlig inblandning medan hos en prakticerande "Lomi Kanaka" som jag så utförs behandlingen endast täckt med sarong/pareo men på ett respektfullt sätt så att man alltid känner sig "klädd" och hela Lomi Lomins andemening nedan innefattas.


Den variant av Lomi Lomi jag erbjuder är Lomi Lomi Nui "den högsta/ädlaste Lomi Lomi" som helt och hållet bygger på intuition i nuet...


Lomi Lomi är en unik helande massage som kommer från de stora "Kahunas" (Präster) på Hawaii. Det är inte bra bara för din fysiska kropp utan även det känslomässiga, mentala och hjärtrummet.


Varje familj hade sin egen variant av Lomin.


Massagen får energin i din kropp att flöda friare och ska få dig att lära känna dig själv bättre genom att lyssna inåt på din egen kropp och på dina erfarenheter, vad ditt hjärta säger. Hawaiianerna ser alla delar av kroppen som ett och anser att det fysiska, mentala, emotionella och andliga är alla del av HELA personen, när läkning eller healing utförs på ett område påverkas alla delar.


Den ska hjälpa dig att acceptera din kropp och älska dig själv. När man lärt sig att älska sig själv kan man lättare se det vackra hos andra, i ditt liv och runtom dig. Personen på massagebordet ses inte som någon som ska botas utan en varelse som ska återgå till harmoni och balans


Energin i Lomi Lomi massagen kommer från rytmen i rörelserna och att massören kallar in `the spirit of Aloha`, den stora energin, gudomligheten eller vad du väljer att kalla det. Det är viktigt att komma ihåg att utövaren av massagen helar inte utan är en hjälp för det gudomliga att komma till mottagaren.


Massören masserar mycket med underarmar och armbågar och använder sig av rytmen i musiken och utför hula-hula/våg-liknande rörelser och använder `Loving hands and loving heart`. Skälet att man använder hula/vågliknande rörelser som en del av massagen är inte bara för att det är vackert men det är också viktigt för att hjälpa energiflödet både för mottagaren och utövaren. Att dela andning, essensen av skaparen, det gudomliga eller den universella energin, vad du vill ge det för namn, är en gammal hawaiiansk sed och förbättrar kraftigt energins flöde så det är också mycket viktigt under massagens gång.


Ett annat kännetecken för Lomi Lomi massagen är att olika delar av kroppen kan masseras samtidigt, t.ex. att massören arbetar med en hand på ena axeln och den andra på motsatt höft. Detta hjälper mottagaren att helt slappna av och sinnet har svårt att koncentrera sig på själva massagen och kan ge sig av på en egen resa.


Hela kroppen masseras, rygg, mage, sätesmuskel, händer, fötter, ansikte, huvud. Det ingår mycket olja och man är alltid täckt på de privata delarna av en sarong.


Eftersom massören arbetar intuitivt kan en massage vara mycket långsam och avslappnande eller ibland lite snabbare och mer uppfriskande för kroppen. Under hela massagen tänker massören kärleksfulla och positiva tankar så det är den energin som flödar. Kärlek för hawaiianerna inkluderar också tolerans, förlåtelse, acceptans, icke dömande, uppskattning och medkänsla- detta är själva grunden av Lomi Lomi massage.


De flödande dragen tillför nytt syre till varje cell i din kropp. Dina känslor och upplevelser lagras i din kropp, i dina celler, så genom Lomi Lomi kan frigörelser av vissa känslor inträffa och det kan hända att man börjar skratta eller gråta. Helandet fortsätter även efter massagen så en frigörelse kan även komma flera dagar senare.


Även om Lomi Lomi ofta nämns som en spirituell massage så händer också mycket på det fysiska planet, kropp, själ och sinne hör ju ihop. Stress och spänningar i musklerna reduceras, blod och lymfvätskeflödet hjälps och toxiner frigörs och kan transporteras bort. Den bryter upp kalkavlagringar och transporterar också bort mjölksyra. Det har en djup effekt på hälsan, uppbyggnaden och utvecklingen av musklerna och genom att blodcirkulationen hjälps så transporteras näringsämnen lättare ut i kroppen utan att öka mjölksyreproduktionen. Lomi Lomi massagen är också lämplig efter skador på ledband och senor genom upplösning av ödem. Den återställer också vitalitet och ökar ämnesomsättningen.


Lomi Lomi är inte bara en massage utan en hel filosofi; Hawaiianernas filosofi av Huna. Den fundamentala tanken i Huna är att allt söker kärlek och allt söker harmoni.


Det finns sju principer som kännertecknar Lomi Lomi massagen och Huna: IKE, KALA, MAKIA, MANAWA, ALOHA, MANA, PONO.